Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, konkrétně s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), se zavazujeme chránit soukromí našich klientů a uživatelů webové stránky. Tento dokument slouží k vysvětlení, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, pro jaké účely je používáme, s kým je můžeme sdílet a jaká práva máte v souvislosti s ochranou vašich údajů. Naše společnost klade velký důraz na bezpečnost a ochranu veškerých osobních údajů, které od uživatelů získáme. Postupujeme přitom v souladu s aktuálními právními normami a neustále zlepšujeme naše interní procesy, aby byla ochrana osobních údajů na co nejvyšší úrovni.

Dále jsme zavázáni poskytovat průhledné informace o tom, jak jsou vaše údaje používány a jaké opatření přijímáme pro jejich ochranu. Dozvíte se, jaké jsou vaše možnosti co se týče přístupu k těmto údajům a jak je můžete spravovat. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem a výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty. Taktéž zdůrazňujeme, že poskytování vašich osobních údajů je dobrovolné a vždy se můžete rozhodnout, zda některé údaje poskytnete či nikoliv.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany vašich osobních údajů nebo pokud byste chtěli využít svá práva týkající se ochrany osobních údajů (jako je právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitka proti zpracování a právo na přenositelnost údajů), neváhejte nás kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected]. S vašimi požadavky a dotazy se budeme zabývat s nejvyšší prioritou a v souladu s právními předpisy.