Podmínky užívání

Úvod

Vítejte na webových stránkách TG Invest Stomatologie. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na jakoukoliv osobu, která navštíví naše webové stránky a rozhodne se využívat poskytované informace, služby nebo produkty. Důkladné prostudování a akceptace těchto Podmínek je nezbytné pro využívání našich služeb. Přístupem na webové stránky a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami, jejichž porušení může mít za následek právní důsledky. Společnost TG Invest Stomatologie si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit tyto Podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění, přičemž nově publikované Podmínky automaticky nabývají účinnosti. Uživatelé by si tak měli pravidelně kontrolovat Podmínky pro případ jejich aktualizace či změny.

Použití obsahu webu

Všechny materiály a informace poskytované na webových stránkách TG Invest Stomatologie jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti nebo jejích poskytovatelů obsahu. Jako uživatel se zavazujete tyto materiály využívat pouze pro osobní, nekomerční účely a nebude je kopírovat, distribuovat, upravovat, reprodukovat, publikovat či jakkoliv jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Zneužití jakýchkoliv textů, fotografií či jiných materiálů publikovaných na tomto webu může mít za následek právní sankce. Uživatel při použití obsahu webu současně respektuje všechna příslušná právní ustanovení a zákony České republiky.

Intelektuální vlastnictví

Všechny ochranné známky, loga, grafické motivy, názvy produktů, technologie a všechny ostatní formy intelektuálního majetku, které se na webových stránkách TG Invest Stomatologie vyskytují, jsou majetkem společnosti TG Invest Stomatologie nebo jejich licencovaných partnerů. Je zapovězeno jakékoliv jejich použití, včetně množení, modifikace, rozšiřování nebo jakékoliv formy využití bez písemného svolení vlastníka. Porušení tohoto ustanovení je bráno vážně a může vést k právní odpovědnosti a finanční kompenzaci za vzniklou škodu.

Odpovědnost a omezení

Společnost TG Invest Stomatologie se snaží poskytovat aktuální a přesné informace na svých webových stránkách. Přesto nemůže zarucit absolútní správnost a úplnost veškerého obsahu uvedeného na webu. Společnost TG Invest Stomatologie ani jakákoliv jiná s ní spojená strana nenese odpovědnost za případné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z používání nebo neschopnosti používání obsahu a služeb webového portálu, i když byla společnost TG Invest Stomatologie upozorněna na možnost takových škod. Zároveň společnost nepřebírá odpovědnost za obsah externích stránek, na které mohou vést odkazy umístěné na webové stránky TG Invest Stomatologie.

Kontaktní informace

Pro veškeré dotazy, připomínky nebo požadavky můžete kontaktovat vlastníka webové stránky

Jakuba Novotného [email protected]
nebo poštovní adresu
Masarykovo nám. 570/9, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
. Vaše dotazy budou zodpovězeny v nejkratším možném čase. Společnost TG Invest Stomatologie si vyhrazuje právo odpovědí neposkytnout, pokud budou dotazy neúplné, nejasné nebo pokud jejich obsah nebude v souladu s právními předpisy a dobrými mravy.