Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost TG Invest Stomatologie klade velký důraz na ochranu osobních údajů a soukromí našich klientů. Tento dokument stanovuje zásady ochrany osobních údajů webu tginvest.cz, které se vztahují na všechny informace shromažďované během interakce uživatelů s tímto webem. Transparentnost a důvěra jsou pro nás klíčové hodnoty, a proto za účelem srozumitelnosti a jednoznačnosti tyto zásady detailně popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány, jak jsou chráněny a jaká jsou práva uživatelů v souvislosti s jejich osobními údaji.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány v různých formách a za různými účely. To zahrnuje, ale není omezeno na, informace poskytnuté při registraci na našem webu, vyplnění kontaktního formuláře, případně komunikaci prostřednictvím e-mailu. Shromažďujeme údaje jako jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a v některých případech i další informace nutné pro poskytnutí našich služeb či komunikaci. Všechny tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány s důrazem na vaši bezpečnost a v souladu s legislativou České republiky a EU.

Bezpečnost osobních údajů

Pro zabezpečení osobních údajů přijímáme řadu technických a organizačních opatření. Tyto kroky zabezpečení jsou pravidelně aktualizovány a hodnoceny s ohledem na nejnovější vývoj v oblasti IT bezpečnosti. Naše webové stránky jsou chráněny technologiemi, které brání neoprávněným přístupům k osobním datům, jejich zneužití, zničení či poškození. Veškerá komunikace mezi vámi a naším serverem je šifrována, chráníc tak data při přenosu přes internet.

Práva uživatele

Jako uživatel máte právo kdykoliv požádat o informace o svých shromažďovaných osobních údajích, o opravu nebo vymazání těchto údajů, případně omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit pomocí e-mailu [email protected]. Stejně tak můžete využít svá práva v oblasti ochrany osobních údajů přímo u relevantních kontrolních orgánů.

Kontaktní údaje vlastníka

Pro jakékoliv dotazy nebo znepokojení ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat majitele webové stránky:

  • Jméno: Jakub Novotný
  • Adresa: Masarykovo nám. 570/9, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • E-mail: [email protected]